Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quốc phòng - An ninh

Tiếp tục đẩy mạnh diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” góp phần xây dựng lực lượng Công an Thăng Bình trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Minh Quốc Ngày đăng: 8:58 | 31/08/19 Lượt xem: 773

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì Công an mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dân có hàng triệu tai mắt thì kẻ địch khó mà che giấu được. Nếu trong công tác Công an, các cô, các chú được dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công”.

     Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện đã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, đảng viên. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Trên cơ sở Cuộc vận động, Công an huyện đã mở diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm chỉnh huấn, chỉnh quân, xây dựng lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS Công an tại nơi làm việc và khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, từng bước củng cố niềm tin và trách nhiệm giữa Công an với nhân dân.
     Để thực hiện tốt diễn đàn, Công an các địa phương đã tập trung lực lượng tuyên truyền, vận động đông đảo người dân đến tham dự và phát biểu ý kiến, đóng góp trên các lĩnh vực bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng Công an từ xã đến huyện. Đến nay, hầu hết các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với gần trên 2.000 người dân tham dự, trong đó, có gần 200 ý kiến đóng góp xây dựng lực lượng Công an. Các ý kiến cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về tình hình công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về TTXH; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, người dân cũng mạnh dạn phát huy quyền làm chủ của mình trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an với các nội dung, như: phẩm chất đạo đức; tác phong công tác, sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân. Tại các diễn đàn, Công an từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc lắng nghe, lĩnh hội các ý kiến đóng góp của nhân dân đồng thời cũng đã nêu lên những khó khăn và giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân một cách thấu tình đạt lý để cán bộ và dân hiểu, thông cảm, sẻ chia và tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
     Qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đã giúp cho mỗi CBCS trong toàn lực lượng Công an Thăng Bình tự soi, tự sửa, tự chỉnh đốn bản thân trên nhiều mặt công tác. Nhất là trên lĩnh vực cải cách hành chính, CBCS đã tổ chức làm tốt công tác tiếp dân; giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn không để người dân phải mất thời gian đi lại nhiều lần; tăng cường về các địa bàn khó khăn hướng dẫn, cấp CMND cho người già, yếu, bệnh tật. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng Công an trong toàn huyện đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, vì vậy tình hình ANTT trên các địa bàn được đảm bảo ổn định, tình trạng trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, các loại tệ nạn xã hội và các vấn đề liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại trong dân đã giảm hẳn. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự công cộng được tăng cường đẩy mạnh với nhiều giải pháp nhằm góp phần làm giảm tai nan giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã huy động được sức mạnh của toàn xã hội vào cuộc, trong đó đã duy trì, củng cố và xây dựng nhiều mô hình làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nổi bật là các mô hình, như: “Tiếng loa an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Camera an ninh”... Các lực lượng Công an phụ trách xã, thị trấn thường xuyên tăng cường thời gian về địa bàn để nắm tình hình, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó, gắn kết hơn trách nhiệm, tình cảm với nhân dân, được nhân dân sẻ chia, tin yêu và cung cấp hàng chục thông tin liên quan đến tội phạm, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá nhanh các vụ việc xảy ra trên địa bàn.
     Công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng đã có chuyển biến tích cực, mỗi CBCS luôn giữ đúng lễ tiết tác phong, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động và bị chi phối trước những cám dỗ của cuộc sống, từng ngày làm sáng ngời thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an Thăng Bình “Vì nhân dân phục vụ”.
     Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, trên cơ sở khẩu hiệu hành động “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, thời gian tới toàn lực lượng Công an Thăng Bình tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
     Cấp ủy, Chỉ huy Công an từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong CBCS nắm thực hiện nghiêm túc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”; Thông tư của Bộ Công an ban hành quy định về Quy tắc ứng xử của CAND; đồng thời tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Thông tư, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
     Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS bằng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua; trong đó chú trọng xây dựng phong cách người Công an: bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018”; Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và các phong trào của Công an tỉnh.
     Rà soát, kiểm tra những vấn đề được nhân dân góp ý có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, thông qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm trong CBCS, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân ngày càng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, từng bước nâng cao hiệu quả chất lượng công tác.
     Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS, nhất là CBCS ở cơ sở khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh CAND, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, tư thế lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS…
     Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng những gương cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc trong việc thực hiện diễn đàn, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm gây nhũng nhiễu, phiền hà cho nhân dân… nhằm từng bước xây dựng lực lượng Công an ngày càng lớn mạnh.
M.Q

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬThông báo

Thống kê truy cập

00009361397

Hôm nay: 2685
Hôm qua: 9281
Tháng này: 105906
Tháng trước: 180559
Năm này: 1174195
Năm trước: 1845672