HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH LẦN THỨ IX:

Kết quả công tác hội và phong trào nông dân huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2012 - 2018

Tác giả: Đức Hạnh Ngày đăng: 10:17 | 16/05/18 Lượt xem: 645

Thăng Bình là huyện có địa bàn rộng, dân số đông, có tiềm năng phát triển nông nghiệp trên các lĩnh vực về trồng trọt; chăn nuôi; đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và trồng rừng sản xuất. Giai cấp nông dân trên địa bàn huyện trong những năm qua luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế theo định hướng của huyện.

     Nông dân huyện Thăng Bình chiếm phần lớn dân số và khoảng trên 70% lực lượng lao động xã hội. Nông dân ngày càng được Đảng và Nhà nước quan tâm hơn về điều kiện ăn, ở, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe. Trình độ dân trí được nâng lên và vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời Nông dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoàn thành nghĩa vụ công dân, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giàu đẹp.
     Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân từ huyện đến cơ sở đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác mà Nghị quyết Đại hội VIII đề ra như: Giúp đỡ hộ thoát nghèo vượt 40%; đào tạo dạy nghề vượt 24%; xây dựng; Tổ hợp tác vượt 25%... Tổ chức Hội từng bước trưởng thành, vững mạnh, hàng năm có 92% cơ sở Hội đạt khá trở lên, trong đó 65% vững mạnh; đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới. Công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, nội dung và hình thức tuyên truyền được đổi mới, phong phú; các phong trào thi đua được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và có sức lan tỏa lớn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đại bộ phận nông dân; uy tín của tổ chức Hội các cấp ngày càng nâng lên, khẳng định được vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới.
     Đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, thực hiện phong trào “cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy Hội Nông dân từ huyện đến 22 xã, thị trấn quan tâm vận động, hướng dẫn nông dân tham gia thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích và phát triển bền vững. Tích cực tham gia phong trào dồn điền đổi thửa hơn 6.200 ha, cải tạo 523 ha vườn tạp, cơ cấu lại giống cây trồng, vật nuôi, tích tụ, ruộng đất liên kết sản xuất…gắn với đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng và nhân rộng các mô hình gương nông dân làm kinh tế giỏi trên địa bàn huyện. Hướng dẫn, vận động nông dân thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất lúa giống tại Bình Đào; tăng cường chuyển đổi các diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả, không chủ động nước tưới sang trồng các loại đậu phụng và bắp xen canh với đậu xanh tại Bình Định Nam, Bình Chánh, trồng đậu phụng ở Bình Nam, Bình Quý; rau an toàn ở Bình Sa, Bình Triều…Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở vừa đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKDG vừa gắn với thực hiện công tác giảm nghèo. Với tinh thần trách nhiệm “chung tay của toàn Hội” bằng nhiều cách làm và nhiều nguồn huy động khác nhau đã trực tiếp giúp đỡ 397 hộ thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân huyện đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện giải ngân hơn hơn 132 tỷ đồng với 4.721 lượt hộ vay do 130 tổ tiết kiệm vay vốn của Hội quản lý, số hộ huy động tiết kiệm 4.552 hộ với số dư tiền gởi tiết kiệm là hơn 4,2 tỷ đồng; tỷ lệ thu lãi đạt 106%. Trong nhiệm kỳ qua tổng nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân 3 cấp là 5.528.111.000 đồng cho 260 hộ vay. Từ các nguồn vốn này cho hội viên vay đã có điều kiện đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. Kết hợp với việc hướng dẫn Chuyển giao Khoa học kỹ thuật hội viên hội nông dân được tiếp cận các kinh nghiệm kỹ thuật làm ăn mới để áp dụng vào quá trình sản xuất, nâng cao thu nhập phát triển kinh tế, nhiều mô hình kinh tế được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả cao. Nhiệm kỳ qua có 144.896 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả có 80.891 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp. Tăng hơn so với nhiệm kỳ trước tăng 54.658 lượt hộ. Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HU, ngày 01/12/2011 của Huyện ủy về Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020; BTV Hội Nông dân huyện hằng năm đã xây dựng kế hoạch riêng của Hội và kế hoạch liên tịch giữa Hội Nông dân với các ngành có liên quan, chỉ đạo 21 Hội Nông dân xã tổ chức thực hiện; tham gia đảm nhận một số nội dung trong 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và thực hiện nội dung thứ nhất của tiêu chí số 10 về sản xuất kinh doanh của bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam để đăng ký với Ban Chỉ đạo tại địa phương. Hội Nông dân các xã đã vận động hội viên nông dân hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp tiền và trên 10 ngàn ngày công, phối hợp ra quân làm được trên 155 km đường Bê tông GTNT, GTNĐ; kênh mương thủy lợi… riêng tổ chức Hội trực tiếp nhận, làm trên 35 km đường giao thông liên thôn, tổ. Thành lập 75 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường với đội thu gom vỏ thuốc BVTV trên đồng ruộng, vận động nông dân sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, sử dụng nước sạch, xây dựng và sử dụng các công trình hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, an toàn vệ sinh lao động; tổ chức cho các hộ sản xuất, kinh doanh ký cam kết không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản... Chú trọng vận động hội viên thực hiện cuộc vận động 3 không: Không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; Không dùng chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm; Không tiêu dùng thực phẩm bẩn. Chỉ đạo xây dựng mới 05 mô hình Chi hội quản lý đường nông dân tự quản với trên 10 km đường; 15 Chi hội nhận đăng ký thực hiện “không bạo lực gia đình”, 22 mô hình “tiếng kẻng an ninh, tiếng loa an ninh”, 18 mô hình “thắp sáng đường quê” đây là những mô hình để hàng năm các cấp Hội sơ kết, đánh giá, tuyên truyền, nhân rộng; đã có tác dụng và hiệu quả thiết thực trong phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM.
     Có được kết quả trên là có sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của HND tỉnh, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp. Đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đóng góp tích cực của Ban chấp hành, cán bộ, hội viên, nông dân toàn huyện. Đó là những nguyên nhân quan trọng để các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.
     Dự báo 5 năm đến tình hình đan xen giữa thuận lợi và khó khăn. Tình hình kinh tế tỉnh, của huyện tiếp tục được quan tâm. Nền kinh tế nông nghiệp huyện nhà đã được đầu tư phát triển nhưng quy mô còn nhỏ, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế còn thấp; phải thường xuyên đối phó với thiên tai, bão, lũ, biến đổi khí hậu; vấn đề việc làm, thu nhập; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp thiếu ổn định.... luôn là những vấn đề bức xúc trong nông dân.
     Tuy nhiên, Đảng bộ huyện Thăng Bình tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xác định rõ vị thế, vai trò của giai cấp nông dân, Hội Nông dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là việc triển khai thực hiện thành công các chủ trương, chính sách lớn có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của huyện nhà đã tạo được sự đồng thuận của toàn dân, đây là tiền đề cơ bản, là động lực của sự phát triển toàn diện huyện Thăng Bình trong những năm tiếp theo.
Đ.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo
Thống kê truy cập

00006643076

Hôm nay: 22
Hôm qua: 4521
Tháng này: 128399
Tháng trước: 84763
Năm này: 301547
Năm trước: 1008487
Số người đang Online: 34