Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chính trị

Chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 9:38 | 13/08/19 Lượt xem: 443

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể huyện Thăng Bình luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo với những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Theo đó, nội dung tuyên truyền đã tập trung làm rõ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo; quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển cũng như các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

     Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kế hoạch công tác hàng năm, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo, trong đó đi sâu vào các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan đến vấn đề biển, đảo, nhất là đối với các xã vùng Đông của huyện. Đồn Biên phòng Bình Minh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa... góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền, vai trò của biển, đảo, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ở các xã ven biển trên địa bàn huyện.
     Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, môi trường biển, các cơ quan tuyên truyền đã chủ động cung cấp, định hướng thông tin kịp thời để dư luận đồng tình, hiểu rõ bản chất sự việc; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, kích động chia rẽ, gây rối, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Các ngành chức năng, Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp với các địa phương ven biển đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú; phối hợp, lồng ghép các buổi sinh hoạt, họp dân để tuyên truyền về phát triển kinh tế biển, phổ biến các ngành nghề khai thác, đánh bắt xa bờ và dịch vụ, hậu cần nghề cá, công tác cứu hộ, cứu nạn; tuyên truyền thông qua học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; báo cáo thời sự, chuyên đề về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, tình hình Biển Đông, Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982; chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào thiết thực hướng về biển, đảo như hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”,“Vì Trường Sa thân yêu”…
     Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức phong phú như thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và “Tài liệu sinh hoạt chi bộ” hàng tháng. Trung tâm Văn hóa thể thao - Truyền thanh truyền hình huyện, Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử Huyện ủy thường xuyên xây dựng các chuyên mục, đăng tải, phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về biển đảo, về Hoàng Sa, Trường Sa. Qua đó, đã kịp thời định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về xử lý các vấn đề trên Biển Đông, góp phần động viên ngư dân yên tâm bám biển, khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Chương trình văn nghệ "Tuổi trẻ Thăng Bình với biển đảo quê hương"
     Tuy nhiên hiện nay, tình hình tranh chấp ở Biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp; tình hình khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, khó lường, xuất hiện nhiều nhân tố mới có tác động sâu sắc đến trật tự và cục diện thế giới, tác động trực tiếp đến tình hình ở khu vực Biển Đông; các thế lực phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá Đảng và Nhà nước ta…
     Do đó, để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thời gian đến cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, cung cấp các thông tin khách quan, có định hướng về những vấn đề đang diễn ra, nhất là những vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông để mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về bản chất vấn đề; giải đáp một cách kịp thời các thắc mắc, băn khoăn của người dân, cán bộ về những diễn biến tình hình; qua đó tạo niềm tin, sự đồng thuận chung trong xã hội đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong vấn đề chủ quyền biển, đảo; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các xã ven biển, nhận thức rõ tính chất phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay.
     Ngoài ra, song hành với các nhiệm vụ đó, cần đẩy mạnh và phát huy lợi thế của địa phương về phát triển kinh tế biển, tập trung phát triển ngành thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững. Đổi mới cơ cấu đội tàu, nghề khai thác sản xuất vùng biển xa bờ. Củng cố và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất khai thác thủy sản. Vận động ngư dân đóng mới tàu công suất lớn, phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, giảm số lượng tàu khai thác gần bờ. Quy hoạch tổng thể và chi tiết vùng nuôi tôm ven sông Trường Giang, trên cơ sở đó chỉnh trang lại vùng nuôi, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi. Tổ chức sản xuất theo hình thức kinh tế tập thể, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, cải thiện bộ mặt nông thôn ven biển. Các địa phương ven biển tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của ngư dân khi tham gia tổ, đội đoàn kết khai thác hải sản trên biển. Thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cũng như các kỹ năng phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và kiến thức pháp luật về biển cho ngư dân.
     Cùng với đó, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng vũ trang, nhất là các đơn vị Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ biển, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý thức, trách nhiệm, tình yêu quê hương, biển, đảo. Trên cơ sở đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT còn phải thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân – dân bằng những hành động thiết thực giúp đỡ ngư dân khi gặp hoạn nạn, thiên tai trên biển; qua đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày thêm vững chắc.
     Tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, đó là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang nhân dân. Vì thế, cần tiếp tục nghiên cứu, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tích cực khơi dậy truyền thống yêu nước của các tầng lớp nhân dân, làm cơ sở để phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬThông báo

Thống kê truy cập

00009361281

Hôm nay: 2571
Hôm qua: 9281
Tháng này: 105792
Tháng trước: 180559
Năm này: 1174080
Năm trước: 1845672