Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Văn hóa - Xã hội

Chú trọng xây dựng gia đình văn hóa

Tác giả: Trung Hiếu Ngày đăng: 18:30 | 23/06/20 Lượt xem: 238

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình". Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước quán triệt trong Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng và trong các các văn bản luật liên quan, với các nội dung hướng tới việc củng cố vị trí, vai trò và chức năng của gia đình.

     Trong tâm thức của người Việt, gia đình là cái nôi sinh thành, để lại dấu ấn dưỡng dục không thể phai mờ trong suốt cuộc đời mỗi người. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực đạo đức có giá trị tốt đẹp. Những truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, kính già, yêu trẻ, tình nghĩa, thủy chung, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Một gia đình hạnh phúc, hòa thuận sẽ tác động tới cộng đồng, thúc đẩy xã hội vận động tạo ra sự biến đổi và phát triển. Gia đình hạnh phúc bền vững không chỉ có sự "no ấm, bình đẳng, tiến bộ" mà còn là nơi hội tụ tổng thể những nét đẹp văn hóa của mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Nó được thể hiện qua thái độ, hành vi, cách cư xử trong gia đình, trong đó phải đảm bảo các nguyên tắc: Đối với người trên phải tôn kính, lễ độ, khiêm tốn và quan tâm, chăm sóc; đối với người dưới phải biểu lộ thái độ thông cảm, nhường nhịn, giúp đỡ, vị tha; đối với người cùng thế hệ phải hết sức tôn trọng, chân thành, bác ái; trong quan hệ vợ chồng phải hòa thuận trên cơ sở tình yêu thương chung thủy và sự hiểu biết lẫn nhau. Thực tiễn đã chứng minh, gia đình yên ấm hạnh phúc là điều kiện, tiền đề quan trọng cho sự hình thành, phát triển nhân cách và bảo đảm cho lao động sáng tạo đạt hiệu quả cao nhất.
     Gia đình là tế bào của xã hội, muốn xã hội phát triển tốt đẹp thì tế bào phải mạnh. Nhận thức rõ vai trò quyết định của gia đình trong việc xây dựng con người, xây dựng xã hội mới, trong những năm qua, huyện Thăng Bình luôn chú trọng xây dựng gia đình văn hóa là vấn đề cốt lõi trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Hiệu quả của phong trào góp phần tạo nền móng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Nhờ phát huy tốt những giá trị của gia đình truyền thống, tinh hoa văn hóa của dân tộc nên phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, lôi cuốn nhiều gia đình tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa được thực hiện tốt. Qua đó giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa và những tác động tích cực của phong trào đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bữa cơm gia đình - nơi “giữ lửa” hạnh phúc
     Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cả hệ thống chính trị của huyện đã tích cực vào cuộc. Các đoàn thể tập trung phát động, đẩy mạnh phong trào như Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", gia đình "5 không, 3 sạch", Hội Nông dân với phong trào "Gia đình nông dân hạnh phúc", Hội Cựu chiến binh với phong trào "Gia đình hội viên gương mẫu",... Có thể nói rằng phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền nếp và mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình. Những hoạt động cụ thể này đã làm cho nội dung phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng. Thông qua hình thức tuyên truyền, mỗi gia đình đã tự ý thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Mỗi thành viên trong gia đình ý thức được việc xây dựng gia đình văn hóa là nền tảng cốt lõi xây dựng một xã hội, một cộng đồng tốt đẹp hơn. Tính đến nay, đã thu hút trên 90% số hộ gia đình trong toàn huyện đăng ký tham gia thực hiện. Qua đó, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn huyện tăng đều qua các năm. Kết quả, đến cuối năm 2019 toàn huyện có 43.616/50.686 gia đình đạt danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 86,05%. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu trên một số lĩnh vực như: Sản xuất kinh doanh giỏi, giáo dục con cháu tốt, gia đình êm ấm, hòa thuận, hạnh phúc…
     Việc tuyên dương khen thưởng gia đình văn hóa hằng năm đã thật sự nêu gương sáng cho các gia đình và cộng đồng. Công tác này đã có tác dụng cổ vũ, nhân rộng mô hình tiên tiến, góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Những gia đình được vinh danh là điển hình của tổ ấm hạnh phúc, nơi nuôi dạy con cháu thành đạt, giúp nước, giúp dân, nơi xuất hiện những giá trị nhân văn trong nền nếp gia phong. Đó là những đóa hoa tươi thắm, góp hương góp sắc cho bức tranh gia đình Việt Nam thêm tinh tế, ngọt lành.
     Hiện nay việc xây dựng gia đình văn hóa trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của toàn quốc. Gia đình bền vững, văn hóa là niềm tự hào của mỗi người, mỗi nhà; đồng thời là môi trường lành mạnh xây dựng nguồn lực con người. Trong thời gian tới, huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng gia đình văn hóa; mọi gia đình sẽ phấn đấu đạt chuẩn văn hóa vừa để đảm bảo nền tảng xã hội, vừa để nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi người trong gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.
T.H

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

00009372018

Hôm nay: 2629
Hôm qua: 10679
Tháng này: 116529
Tháng trước: 180559
Năm này: 1184817
Năm trước: 1845672