Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải cách hành chính

Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020

Tác giả: Đoàn Thiện Ngọc Vũ Ngày đăng: 22:02 | 15/07/20 Lượt xem: 994

Nhằm triển khai thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020, UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ năm 2020 với thành phần gồm đại diện lãnh đạo, công chức các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình, Phòng Nội vụ huyện do đồng chí Trương Văn Lý - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn.


Một buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra tại thị trấn Hà Lam.
     Công tác kiểm tra lần này tập trung vào kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, các văn bản chỉ đạo, điều hành cũng như triển khai các nhiệm vụ cấp trên giao đặc biệt là tình hình thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện giao trong việc cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công và các nhiệm vụ khác như:
     Công tác cải cách thể chế, công tác góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; việc niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tiếp nhận, xử lý hoặc kiến nghị xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
     Thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị, việc theo dõi, cập nhật, quản lý hồ sơ tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
     Việc ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ của từng thành viên UBND và công chức, người hoạt động không chuyên trách, xây dựng và cập nhật quy chế làm việc của UBND xã theo theo Quy chế làm việc mẫu theo Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm….
     Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức.
     Công tác cải cách cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; triển khai phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (Qoffice); sử dụng chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử; tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; cổng thông tin điện tử thành viên; phần mềm 1 cửa điện tử cấp xã; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.
     Kết quả thực hiện công tác văn thư-lưu trữ; việc ban hành và triển khai Kế hoạch công tác văn thư-lưu trữ; tình hình triển khai thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; tình hình thực hiện công tác lưu trữ và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư - lưu trữ.
     Qua kiểm tra giúp UBND huyện đánh giá chính xác, thực chất tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các lĩnh vực công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ tại UBND các xã, thị trấn; đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2020 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tạo sự chuyển biến về tính kỷ luật, kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm đối với cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.
     Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, điều tra xã hội học, Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu UBND huyện ban hành thông báo kết luận kiểm tra và gửi đến UBND các xã, thị trấn./.
Đ.T.N.V

Các tin khác:

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Thông báo

Thống kê truy cập

000011185399

Hôm nay: 5547
Hôm qua: 8002
Tháng này: 124660
Tháng trước: 153667
Năm này: 762652
Năm trước: 2235546