Đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

     - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01.

     - Tài liệu hướng dẫn ký số và xác thực chữ ký số bằng phần mềm VSignPDF.

BIỂU MẪU QUẢN LÝ


     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân. (Mẫu 01) 

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 02) 

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức. (Mẫu 03)

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 04) 

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm. (Mẫu 05)

     - Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (Mẫu 06)

     - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số. (Mẫu 07)

     - Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 08)

     - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số. (Mẫu 09)

     - Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 10)

     - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật. (Mẫu 11)

     - Văn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật cho của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp. (Mẫu 12)

     - Văn bản bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số. (Mẫu 13)

     - Biên bản giao/nhận thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi. (Mẫu 14)

     - Biên bản xác nhận thất lạc thiết bị lưu khóa bí mật. (Mẫu 15)

Phần mềm cài đặt

     * Windows 32 bit
     1. Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01. 
     2. Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.4  

     * Windows 64 bit
     1. Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01.  
     2. Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.4   

     * Hỗ trợ từ xa
     UltraViewer 6.2   


CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000011724133

Hôm nay: 5331
Hôm qua: 5768
Tháng này: 151350
Tháng trước: 236174
Năm này: 1301386
Năm trước: 2235546