HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3!
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/HĐPHPBGDOL-VP 03/03/2021 V/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/KH-UBBC 01/03/2021 Kiểm tra, giám sát tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
03/TB-UBBC 01/03/2021 Lịch kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện (đợt 1)
194/KH-UBND 25/02/2021 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
02/TB-UBBC 19/02/2021 Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/KH-UBBC 28/01/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026
169-HD/BTGTW 22/01/2021 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
36-HD/BTCTW 20/01/2021 Công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
42/KH-HĐBCQG 19/01/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
41/NQ-HĐBCQG 18/01/2021 Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa ...
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
4711/KH-BTTTT 26/11/2020 Công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
03-CT/HU 18/09/2020 Chị thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
Thông báo

Thống kê truy cập

000010737276

Hôm nay: 7005
Hôm qua: 12674
Tháng này: 65553
Tháng trước: 144567
Năm này: 314529
Năm trước: 2235546