Nông Sơn: Hội nghị quy hoạch sử dụng đất (giai đoạn 2021- 2030)

Sáng ngày 7/10, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

(Quang cảnh hội nghị quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2030).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đơn vị tư vấn trình bày báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất của huyện Nông Sơn (giai đoạn 2021- 2030) và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch. Theo đó, tổng diện tích đất quy hoạch là: 47.163,64ha, trong đó đất nông nghiệp 44.162,25ha, đất phi nông nghiệp 2.700,71ha, đất chưa sử dụng 300,28ha. Đại diện các ngành và các địa phương đã tập trung thảo luận về chỉ tiêu sử dụng đất cho ngành nông nghiệp, nông thôn; đất cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng; đất cho lĩnh vực an ninh - quốc phòng; chỉ tiêu phát triển đô thị và khu dân cư,... nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng của huyện.

Việc lấy ý kiến vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 của huyện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát huy tốt nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, kế hoạch sử dụng đất phải lấy Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, quy hoạch ngành, lĩnh vực nòng cốt, căn bản và xuất phát từ thực tế để xây dựng, song phải đảm bảo tính mở. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành và địa phương cần tập trung rà soát thực trạng, nhu cầu và dự tính, dự báo sử dụng kế hoạch sử dụng đất sớm gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp; đơn vị tư vấn sớm điều chỉnh, bổ sung số liệu sát với thực tế để hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin liên quan