Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 35 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2954/QĐ-UBND 20/11/2023 Đang có hiệu lực
661/TB-BCĐ 22/11/2022 Đang có hiệu lực
135/VHTT-VH 14/09/2022 Đang có hiệu lực
3362/QĐ-UBND 15/12/2021 Đang có hiệu lực
868/TB-BCĐ 19/11/2021 Đang có hiệu lực
3016/QĐ-UBND 17/11/2021 Đang có hiệu lực
03/BCĐ-VHTT 15/09/2021 Đang có hiệu lực
2565/QĐ-UBND 30/11/2020 Đang có hiệu lực
825/TB-UBND 30/11/2020 Đang có hiệu lực
2463/QĐ-UBND 17/11/2020 Đang có hiệu lực
4/BCĐ-VHTT 14/09/2020 Đang có hiệu lực
3551/QĐ-UBND 29/11/2019 Đang có hiệu lực
3550/QĐ-UBND 29/11/2019 Đang có hiệu lực
01/TB-BCĐ 18/11/2019 Đang có hiệu lực
05/BCĐ-VH&TT 10/09/2019 Đang có hiệu lực
542/QĐ-UBND 28/02/2019 Đang có hiệu lực
60/QĐ-UBND 16/01/2019 Đang có hiệu lực
01/TB-BCĐ 26/11/2018 Đang có hiệu lực
2825/QĐ-UBND 20/11/2018 Đang có hiệu lực
2824/QĐ-UBND 20/11/2018 Đang có hiệu lực
02/BCĐ-VH&TT 12/09/2018 Đang có hiệu lực
07/LĐLĐ 22/02/2018 Đang có hiệu lực
62/QĐ-UBND 11/01/2018 Đang có hiệu lực
3143/QĐ-UBND 13/12/2017 Đang có hiệu lực
3142/QĐ-UBND 13/12/2017 Đang có hiệu lực