Bình Triều đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân

Bình Triều đưa dịch vụ công trực tuyến đến với người dân

08/09/2022 | 06:58 AM
Thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, tiến tới việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, tại Bộ phận một cửa xã Bình Triều, vào ngày thứ năm hàng tuần tổ hỗ trợ cử 2 cán bộ trực để tư vấn, giải đáp thắc mắc về thủ tục hành chính, hướng dẫn giao dịch, hỗ trợ xử lý hồ sơ cho công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính như: trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, cách thức kê khai các mẫu đơn, mẫu tờ khai; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giao dịch các loại giấy tờ.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm