Bình Đào tổ tập huấn triển khai mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp sản xuất và tiêu thụ nếp Hương Lân

Bình Đào tổ tập huấn triển khai mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp sản xuất và tiêu thụ nếp Hương Lân

04/12/2023 | 04:42 PM
Trong hai ngày 28 - 29/11/2023 tại xã Bình Đào huyện Thăng Bình, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND xã, Hội nông dân và Hội LHPN xã Bình Đào tổ chức các lớp tập huấn nhằm triển khai mô hình chuyển đổi số trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ Nếp Hương Lân (Hương Bầu) trên địa bàn xã Bình Đào.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 0 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Không tìm thấy dữ liệu thoả mãn điều kiện tìm kiếm