Huyện ủy


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Công Vỹ
Ông Phan Công Vỹ

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 Lê Quang Hạt
Ông Lê Quang Hạt

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

3 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

4 Nguyễn Đức Bình
Ông Nguyễn Đức Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

5 Hồ Văn Minh
Ông Hồ Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

6 Phan Thị Nhi
Bà Phan Thị Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

7 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện

8 Võ Tấn Thuận
Ông Võ Tấn Thuận

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

9 Đoàn Văn Tùng
Ông Đoàn Văn Tùng

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

10 Võ Thị Đoan Trang
Bà Võ Thị Đoan Trang

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

11 Phan Thanh Vân
Ông Phan Thanh Vân

Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

12 Trần Quang Trung
Ông Trần Quang Trung

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

13 Lê Nho Tâm
Ông Lê Nho Tâm

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

14 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hà Lam

15 Nguyễn Văn Húy
Ông Nguyễn Văn Húy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

16 Trương Công Sơn
Ông Trương Công Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

17 Hoàng Văn Tửu
Ông Hoàng Văn Tửu

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

18 Nguyễn Đình Hồng
Ông Nguyễn Đình Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện

19 Võ Tiến  Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện

20 Trương Công  Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện