Thường trực HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Công  Vỹ
Ông Phan Công Vỹ

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2 Hồ Văn Minh
Ông Hồ Văn Minh

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện