Thị trấn Hà Lam


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Trần Quốc Tuấn
Ông Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Nguyễn Thọ
Ông Nguyễn Thọ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Thị Hoàng Pin
Bà Nguyễn Thị Hoàng Pin

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Phạm Hùng
Ông Phạm Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Võ Thị Phước
Bà Võ Thị Phước

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Ngọc Duẩn
Ông Nguyễn Ngọc Duẩn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ  quan
Bà Cơ quan