Xã Bình Phú


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Long
Ông Nguyễn Thanh Long

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Châu Văn  Đương
Ông Châu Văn Đương

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Trần Thanh Hải
Ông Trần Thanh Hải

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Võ Đình Thắng
Ông Võ Đình Thắng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Đoàn Ngọc  Hùng
Ông Đoàn Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Trương Công  Thoại
Ông Trương Công Thoại

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ quan
Ông Cơ quan