Xã Bình Định Nam


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Công  Danh
Ông Nguyễn Công Danh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn  Hương
Ông Nguyễn Hương

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Nguyễn Văn  Việt
Ông Nguyễn Văn Việt

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Trần Văn  Võ
Ông Trần Văn Võ

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Huỳnh Đức Nhiệm
Ông Huỳnh Đức Nhiệm

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Dương Quốc Ly
Ông Dương Quốc Ly

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Trần Quốc  Bảo
Ông Trần Quốc Bảo

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan