Xã Bình Quế


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Thôi
Ông Lê Văn Thôi

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Lê Thanh  Hải
Ông Lê Thanh Hải

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Nguyễn Thái  Hậu
Ông Nguyễn Thái Hậu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Lê  Hà
Ông Lê Hà

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Lê Văn  Bình
Ông Lê Văn Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Đinh Văn Lục
Ông Đinh Văn Lục

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Nguyễn Thị Kim Tiến
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan