Xã Bình Định Bắc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn  Để
Ông Lê Văn Để

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Trà Tấn  Thành
Ông Trà Tấn Thành

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Phan Thị  Hiệp
Bà Phan Thị Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Ngô Văn  Tâm
Ông Ngô Văn Tâm

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Trà Tấn  Bình
Ông Trà Tấn Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Lê Văn  Lợi
Ông Lê Văn Lợi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ quan
Ông Cơ quan