Xã Bình Chánh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Hồng  Việt
Ông Phạm Hồng Việt

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Đoàn Ngọc Liêu
Ông Đoàn Ngọc Liêu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Hồ Chí Dũng
Ông Hồ Chí Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Lê Văn Thạnh
Ông Lê Văn Thạnh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Đoàn Thị Tình
Bà Đoàn Thị Tình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Trần Thị Mến
Bà Trần Thị Mến

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7  Cơ quan
Bà  Cơ quan