Xã Bình Quý


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Nguyễn Quý  Ngọc
Ông Nguyễn Quý Ngọc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Đặng Tấn  Dục
Ông Đặng Tấn Dục

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Bùi Ngọc Nguyên
Ông Bùi Ngọc Nguyên

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

5 Nguyễn Hữu  Luân
Ông Nguyễn Hữu Luân

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Trần Thị Quý Hương
Bà Trần Thị Quý Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ quan
Ông Cơ quan