Xã Bình An


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Văn  Phụng
Ông Võ Văn Phụng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Hồ Thành Chung
Ông Hồ Thành Chung

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Lê Hồng  Thiết
Ông Lê Hồng Thiết

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Thị Hồng Phương
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Vũ Đỗ Yến Trang
Bà Vũ Đỗ Yến Trang

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Lê Thị Thanh  Thủy
Bà Lê Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Trần Văn  Phường
Ông Trần Văn Phường

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ  quan
Bà Cơ quan