Xã Bình Trung


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Võ Văn  Quảng
Ông Võ Văn Quảng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Tấn  Chiến
Ông Nguyễn Tấn Chiến

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Lê Văn  Cường
Ông Lê Văn Cường

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Bùi Thị  Tường
Bà Bùi Thị Tường

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Lê Thanh Dũng
Ông Lê Thanh Dũng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Dương Thành Trí
Ông Dương Thành Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Ngô Thành Công
Ông Ngô Thành Công

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan