Xã Bình Nam


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Hoàng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Xuân  Hợi
Ông Nguyễn Xuân Hợi

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Phạm Công  Quốc
Ông Phạm Công Quốc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Lê Vũ Bảo
Ông Lê Vũ Bảo

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Nguyễn Đăng  Nhật
Ông Nguyễn Đăng Nhật

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Nguyễn Xuân Cảnh
Ông Nguyễn Xuân Cảnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ quan
Ông Cơ quan