Xã Bình Sa


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Ngọc  Thọ
Ông Trần Ngọc Thọ

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Văn  Long
Ông Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Châu Quang Anh
Ông Châu Quang Anh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Huỳnh Thị  Hai
Bà Huỳnh Thị Hai

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Huỳnh Thị  Tám
Bà Huỳnh Thị Tám

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Phạm Ngọc  Cường
Ông Phạm Ngọc Cường

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Trần Xuân Đàn
Ông Trần Xuân Đàn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Ông Cơ quan