Xã Bình Triều


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Nguyễn Văn  Phú
Ông Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

3 Nguyễn  Ba
Ông Nguyễn Ba

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Trương Thị Thu  Hà
Bà Trương Thị Thu Hà

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Nguyễn Tấn Cảnh
Ông Nguyễn Tấn Cảnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Nguyễn Tấn Anh
Ông Nguyễn Tấn Anh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ quan
Ông Cơ quan