Xã Bình Đào


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Hoàng
Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Trần Thế Vinh
Ông Trần Thế Vinh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Nguyễn Thị Thanh
Bà Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Trần Văn  Lợi
Ông Trần Văn Lợi

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Trần Hữu  Việt
Ông Trần Hữu Việt

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Mai Văn  Ánh
Ông Mai Văn Ánh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

8 Cơ quan
Bà Cơ quan