Xã Bình Minh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Cao Xuân  Tân
Ông Cao Xuân Tân

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Thị  Hoa
Bà Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

3 Trần Công  Minh
Ông Trần Công Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

4 Nguyễn Tấn  Quất
Ông Nguyễn Tấn Quất

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

5 Lê Xuân Tới
Ông Lê Xuân Tới

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

6 Cơ quan
Ông Cơ quan