Xã Bình Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn  Anh
Ông Nguyễn Văn Anh

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2 Nguyễn Đình Tùng
Ông Nguyễn Đình Tùng

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3 Võ Văn Tư
Ông Võ Văn Tư

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

4 Võ Ngọc  Bình
Ông Võ Ngọc Bình

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN

5 Hồ Thanh Bình
Ông Hồ Thanh Bình

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

6 Nguyễn Văn Quang
Ông Nguyễn Văn Quang

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

7 Cơ quan
Ông Cơ quan