Đại biểu HĐND huyện khóa XII


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Phan Thị Thùy  Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

22 Phan Thanh  Vân
Ông Phan Thanh Vân

Chức vụ: HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Dương

23 Đại đức Thích Tánh  Thông
Ông Đại đức Thích Tánh Thông

Chức vụ: Tu sĩ Phật giáo, Phó trưởng Ban Thường trực BTSGHPG Việt Nam huyện

24 Nguyễn Văn  Diên
Ông Nguyễn Văn Diên

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Trị

25 Nguyễn Thanh Hoàng
Ông Nguyễn Thanh Hoàng

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Nam

26 Trần Ngọc  Tú
Ông Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Phục

27 Nguyễn Văn  Phúc
Ông Nguyễn Văn Phúc

Chức vụ: Bí Thư Đảng ủy xã Bình Triều

28 Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Phó Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện

29 Lê Hồng  Thiết
Ông Lê Hồng Thiết

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình An

30 Phan Thị  Hiệp
Bà Phan Thị Hiệp

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc

31 Lê Thị  Huệ
Bà Lê Thị Huệ

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

32 Trần Thị Mỹ Nương
Bà Trần Thị Mỹ Nương

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

33 Nguyễn Thị Thu  Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

34 Trương Thị Bích Thảo
Bà Trương Thị Bích Thảo

Chức vụ: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Quý