Công an huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Nho Tâm
Ông Lê Nho Tâm

Chức vụ: UVBTV Huyện ủy, Trưởng Công an

2 Trần Thế Dũng
Ông Trần Thế Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

3 Võ Văn Hiếu
Ông Võ Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

4 Đinh Việt Trung
Ông Đinh Việt Trung

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

5 Trần Duy Phương
Ông Trần Duy Phương

Chức vụ: Phó Trưởng Công an

6 Cơ quan
Ông Cơ quan