Trường THPT Tiểu La


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Cao  Vân
Ông Bùi Cao Vân

Chức vụ: Hiệu trưởng

2 Nguyễn Tấn Lượng
Ông Nguyễn Tấn Lượng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

3 Phan Thị Thanh  Hiền
Bà Phan Thị Thanh Hiền

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

4 Văn thư
Bà Văn thư