Trường THPT Nguyễn Thái Bình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lâm Thanh Xuân
Ông Lâm Thanh Xuân

Chức vụ: Hiệu trưởng

2 Trần Tự Trọng
Ông Trần Tự Trọng

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

3 Hồ Viết Ban
Ông Hồ Viết Ban

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

4 Văn thư
Bà Văn thư