Trường THPT Lý Tự Trọng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Mai Vũ Xuân Dân
Ông Mai Vũ Xuân Dân

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

2 Võ Tấn  Việt
Ông Võ Tấn Việt

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

3 Văn thư
Bà Văn thư