Trích yếu Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/11/2021
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số cải cách hành chính