Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 3 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công tỉnh Quảng Nam (1022 Quảng Nam) trên ZALO 23/02/2022 Đang có hiệu lực
Hướng dẫn số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 23/02/2022 Đang có hiệu lực
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam 23/02/2022 Đang có hiệu lực

Hướng dẫn Công dân nộp thủ tục trên Cổng DVC Quảng NamHướng dẫn xử lý hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng DVC Quảng Nam sang Một cửa


Video hướng dẫn quy trình liên thông Sở Tài nguyên - Môi trường


SmartQuangNam - Hướng dẫn cài đặt, nộp hồ sơ Dịch vụ công và thanh toán bằng Smart Quảng Nam