TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Công Vỹ
Ông Phan Công Vỹ

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

0913423476 congvy65@gmail.com
2 Lê Quang Hạt
Ông Lê Quang Hạt

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

0905472280 quanghattt@yahoo.com.vn
3 Nguyễn Đức Bình
Ông Nguyễn Đức Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

0905381100 binhvptu@gmail.com
4 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0985007199
5 Phan Thị Nhi
Bà Phan Thị Nhi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

0917390459 phannhi79@gmail.com
6 Võ Tấn Thuận
Ông Võ Tấn Thuận

Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0905662851
7 Võ Thị Đoan Trang
Bà Võ Thị Đoan Trang

Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0983028065 trangvo165@gmail.com
8 Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN huyện kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0905914740
9 Đoàn Văn Tùng
Ông Đoàn Văn Tùng

Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0983774164 doanvantung_tt@thangbinh.gov.vn
10 Hồ Văn Minh
Ông Hồ Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

0947010107 minhvphutb@gmail.com
11 Nguyễn Đình Tư
Ông Nguyễn Đình Tư

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hà Lam

0905180959 nguyendinhtu_nnptnt@thangbinh.gov.vn
12 Trần Văn Xuân
Ông Trần Văn Xuân

Chức vụ: Trưởng Công an huyện

0913430032
13 Nguyễn Văn Húy
Ông Nguyễn Văn Húy

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

0905356732 nguyenvanhuy1964@gmail.com
14 Trương Công Sơn
Ông Trương Công Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

0983065282
15 Hoàng Văn Tửu
Ông Hoàng Văn Tửu

Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện ủy

0905594258
16 Nguyễn Đình Hồng
Ông Nguyễn Đình Hồng

Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ huyện

0982159612
17 Võ Tiến Dũng
Ông Võ Tiến Dũng

Chức vụ: Chánh Thanh tra huyện

0934718111
18 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin huyện

0914023123 nhathungbm@gmail.com
19 Đoàn Thanh Khiết
Ông Đoàn Thanh Khiết

Chức vụ: Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT

0905766369
20 Phan Văn Tuyển
Ông Phan Văn Tuyển

Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

0774447405 tuyen01011979@gmail.com
21 Võ Thị Ngọc Ánh
Bà Võ Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

0905897918 ngocanhtb123@gmail.com
22 Cao Ngọc Sang
Ông Cao Ngọc Sang

Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện

23 Bùi Thị Trang
Bà Bùi Thị Trang

Chức vụ: Trưởng phòng Tư pháp huyện

24 Dương Ngọc Lân
Ông Dương Ngọc Lân

Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

0914093445 duonglanktqt@gmail.com
25 Trà Giang
Ông Trà Giang

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy