TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 06/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
2 Lịch lãnh đạo UBND huyện tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2022 01/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
3 Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Lãnh đạo UBND huyện 01/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết
4 Lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy năm 2022 01/01/2022 31/12/2022 Xem chi tiết