Công nhận thôn Vinh Phú (Bình Trung) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Công nhận thôn Vinh Phú (Bình Trung) đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu

19/06/2024 | 07:37 PM
Sáng ngày 16/6, UBND xã Bình Trung (Thăng Bình) tổ chức công bố và trao Bằng công nhận thôn Vinh Phú đạt chuẩn thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023; tuyên dương khen thưởng cho 16 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 229 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
558/TB-UBND 23/05/2024 Đang có hiệu lực
559/TB-UBND 23/05/2024 Đang có hiệu lực
2072/QĐ-UBND 09/08/2022 Đang có hiệu lực
559/QĐ-UBND 10/03/2022 Đang có hiệu lực
1361/QĐ-UBND 07/07/2017 Đang có hiệu lực
3098/UBND-KTTH 21/06/2017 Đang có hiệu lực
1808/QĐ-UBND 23/05/2017 Đang có hiệu lực
1796/QĐ-UBND 22/05/2017 Đang có hiệu lực
1682/QĐ-UBND 15/05/2017 Đang có hiệu lực
1542/QĐ-UBND 03/05/2017 Đang có hiệu lực
1549/QĐ-UBND 03/05/2017 Đang có hiệu lực
1948/KH-UBND 25/04/2017 Đang có hiệu lực
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Đang có hiệu lực
52-KH/HU 14/04/2017 Đang có hiệu lực
1743/UBND-KTN 14/04/2017 Đang có hiệu lực
1213/QĐ-UBND 12/04/2017 Đang có hiệu lực
1198/QĐ-UBND 11/04/2017 Đang có hiệu lực
122/TB-UBND 10/04/2017 Đang có hiệu lực
1171/QĐ-UBND 10/04/2017 Đang có hiệu lực
238/UBND-KTHT 28/03/2017 Đang có hiệu lực
01/KH-BCĐ 20/03/2017 Đang có hiệu lực
03/2017/TT-BXD 16/03/2017 Đang có hiệu lực
756/QĐ-UBND 13/03/2017 Đang có hiệu lực
02/2017/TT-BXD 01/03/2017 Đang có hiệu lực
05/2017/TT-BNNPTNT 01/03/2017 Đang có hiệu lực