Đại đội V15 Bộ binh huyện Thăng Bình - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Đại đội V15 Bộ binh huyện Thăng Bình - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

06/03/2016 | 12:00 AM
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, nhất là Chiến dịch Xuân 1965, ngày 10 tháng 01 năm 1965, Tỉnh đội quyết định thành lập Đại đội bộ binh của huyện, mật danh V15 trên cơ sở 3 trung đội vũ trang của huyện (gồm trung đội F111, Trung đội 2, Trung đội 3) và phân công đồng chí Trần Hiếu làm Đại đội trưởng, đồng chí Doãn Dư làm Chính trị viên Đại đội.
Lịch sử, dấu ấn và tương lai

Lịch sử, dấu ấn và tương lai

11/08/2016 | 12:00 AM
Cách đây 71 năm, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Sau đó là thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946. Những sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc, có mạch nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, gắn với Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào - hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.