Xã Bình Dương - 2 lần được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Xã Bình Dương - 2 lần được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

06/03/2016 | 12:00 AM
Xã Bình Dương nằm về phía Đông huyện Thăng Bình, cách thị trấn Hà Lam (huyện lỵ Thăng Bình) 10 km; cách tỉnh lỵ Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ) về phía Đông Bắc khoảng 35 km. Phía Bắc giáp xã Duy Nghĩa, Duy Hải (huyện Duy Xuyên); phía Nam giáp xã Bình Minh, Bình Đào; phía Tây giáp sông Trường Giang và phía Đông giáp biển Đông.
Lịch sử, dấu ấn và tương lai

Lịch sử, dấu ấn và tương lai

11/08/2016 | 12:00 AM
Cách đây 71 năm, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Sau đó là thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946. Những sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc, có mạch nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng, gắn với Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào - hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.