Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 17 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
35/TB-HĐND 05/11/2021 Đang có hiệu lực
33/TB-HĐND 21/10/2021 Đang có hiệu lực
31/TB-HĐND 06/10/2021 Đang có hiệu lực
30/TB-HĐND 30/09/2021 Đang có hiệu lực
29/TB-HĐND 24/09/2021 Đang có hiệu lực
28/TB-HĐND 01/09/2021 Đang có hiệu lực
25/TB-HĐND 26/08/2021 Đang có hiệu lực
23/TB-HĐND 06/08/2021 Đang có hiệu lực
21/TB-HĐND 23/07/2021 Đang có hiệu lực
15/TB-HĐND 29/06/2021 Đang có hiệu lực
12/TB-HĐND 10/06/2021 Đang có hiệu lực
11/TB-HĐND 07/05/2021 Đang có hiệu lực
09/TB-HĐND 07/04/2021 Đang có hiệu lực
08/TB-HĐND 02/04/2021 Đang có hiệu lực
07/TB-HĐND 24/03/2021 Đang có hiệu lực
03/TB-HĐND 08/03/2021 Đang có hiệu lực
03/TB-HĐND 14/01/2021 Đang có hiệu lực