Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 44 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
10/TB-HĐND 17/04/2024 Đang có hiệu lực
05/TB-HĐND 14/03/2024 Đang có hiệu lực
03/TB-HĐND 29/02/2024 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐND 01/02/2024 Đang có hiệu lực
50/TB-HĐND 28/12/2023 Đang có hiệu lực
44/TB-HĐND 05/12/2023 Đang có hiệu lực
41/TB-HĐND 13/11/2023 Đang có hiệu lực
37/TB-HĐND 27/10/2023 Đang có hiệu lực
32/TB-HĐND 03/10/2023 Đang có hiệu lực
30/TB-HĐND 07/09/2023 Đang có hiệu lực
28/TB-HĐND 21/08/2023 Đang có hiệu lực
18/TB-HĐND 12/06/2023 Đang có hiệu lực
13/TB-HĐND 02/06/2023 Đang có hiệu lực
11/TB-HĐND 28/04/2023 Đang có hiệu lực
03/TB-HĐND 23/02/2023 Đang có hiệu lực
02/TB-HĐND 07/02/2023 Đang có hiệu lực
01/TB-HĐND 10/01/2023 Đang có hiệu lực
29/TB-HĐND 15/09/2022 Đang có hiệu lực
26/TB-UBND 15/08/2022 Đang có hiệu lực
21/TB-HĐND 11/07/2022 Đang có hiệu lực
13/TB-HĐND 24/05/2022 Đang có hiệu lực
12/TB-HĐND 19/05/2022 Đang có hiệu lực
07/TB-HĐND 17/03/2022 Đang có hiệu lực
05/TB-HĐND 04/03/2022 Đang có hiệu lực
04/TB-HĐND 16/02/2022 Đang có hiệu lực