Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
241

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp

Xem chi tiết >>
Thủy lợi
242

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
243

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
244

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Xem chi tiết >>
Tôn giáo Chính phủ
245

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Xem chi tiết >>
Đất đai
246

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Xem chi tiết >>
Đất đai
247

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
248

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Xem chi tiết >>
Hộ tịch
249

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
250

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Xem chi tiết >>
Giáo dục tiểu học
251

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
252

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
253

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
254

Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Xem chi tiết >>
Nuôi con nuôi
255

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Xem chi tiết >>
Thi đua - khen thưởng
256

Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện

Xem chi tiết >>
Tổ chức phi chính phủ
257

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Gia đình
258

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
259

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
260

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân