Huyện ủy Thăng Bình tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Huyện ủy Thăng Bình tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Sáng ngày 11/12/2020, Huyện ủy Thăng Bình đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ IV nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Các đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Quang Hạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Võ Văn Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.


 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị
 


 

     Năm 2020, mặc dù còn rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; thiên tai, bão, lụt liên tiếp xảy ra gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Song các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã đã tập trung khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện Nghị quyết năm 2020 đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị nền kinh tế đạt 9.445 tỷ đồng. Nông, lâm và thủy sản tiếp tục duy trì ổn định với mức tăng trưởng 4,9% so với năm 2019. Việc thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Văn hóa - xã hội có tiến bộ, tỷ lệ giảm nghèo vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

     Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 với những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng cũng như những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
 


 

Ảnh: Tặng giấy khen cho các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

     Nhân dịp này, thừa ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy Thăng Bình đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 12 tập thể là các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và tặng giấy khen cho 15 cá nhân là các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016 - 2020).

 

Tin liên quan