Thăng Bình sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm

Sáng ngày 25.10, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 25.10, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

     Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019 công tác cải cách hành chính của huyện Thăng Bình đã đạt được những kết quả nổi bật trên cả 6 lĩnh vực gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách bộ máy tổ chức hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức; công tác quản lý tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
 


 

Thăng Bình đang hướng đến việc hiện đại hóa nền hành chính
 

     Đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa. Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận được 11.554 hồ sơ, trong đó đã giải quyết được 11.185 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,81%. Thời gian tới, huyện Thăng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị . Ngoài ra, Thăng Bình cũng sẽ tiến hành thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện.

 

Tin liên quan