Thăng Bình: Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 20/9/2014, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị để nghe PGS.TS Ngô Văn Minh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III báo cáo chuyên đề về “giới thiệu nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc”, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 350 cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện.


Ảnh: Quang cảnh Hội nghị
     Tại hội nghị, PGS.TS Ngô Văn Minh - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III đã trực tiếp báo cáo chuyên đề về “giới thiệu nội dung, giá trị, ý nghĩa của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 45 năm thực hiện Di chúc”, giới thiệu các nội dung chính của Di chúc và phân tích làm rõ thêm những lời dặn dò của Bác về nội dung văn hóa trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người.
      Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phổ biến Kế hoạch của Huyện ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Bác và Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua hội nghị chuyên đề đầy ý nghĩa này, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tin liên quan