Tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng về xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 5.10, huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ quý IV/2016.


Quang cảnh Hội nghị
     Thời gian qua, huyện Thăng Bình đã tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để phát huy vai trò chủ thể trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Thăng Bình có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 16 tiêu chí; 10 xã đạt từ 10-15 tiêu chí; 4 xã đạt từ 6-9 tiêu chí. Bình quân đạt 13,43 tiêu chí/xã, tăng 11,96 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong thời gian qua, nguồn vốn Trung ương, tỉnh phân bổ cho huyện Thăng Bình trên 73 tỷ đồng để xây dựng 98 công trình. Đến nay, huyện Thăng Bình đã giải ngân đạt 67%. Trong quý IV/2016, huyện Thăng Bình phấn đấu giải ngân các nguồn vốn theo đúng quy định;  hoàn thành các thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh kiểm tra công nhận 2 xã Bình Phú và Bình Định Nam đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình, hiện nay 2 xã này đều đạt 15/19  tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
M.T - G.B

Tin liên quan