Triển khai tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 10.2, ông Hồng Quốc Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Trần Thị Kim Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy tham dự hội nghị.


Ông Hồng Quốc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc
     Từ năm 2011 đến 2015, toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 2 xã duy trì được kết quả các tiêu chí NTM là Bình Tú và Bình Giang, các xã Bình Chánh, Bình An không duy trì được tiêu chí 18 và 19; các xã Bình Qúy và Bình Định Bắc không đạt tiêu chí số 18. Trong năm 2016 có 2 xã đăng ký hoàn thành xã nông thôn mới thì chỉ có xã Bình Định Nam đạt 19/19 tiêu chí, xã Bình Phú đạt 18/19 tiêu chí. Giai đoạn 2017 - 2020, huyện Thăng Bình có 7 xã đăng ký đạt xã nông thôn mới. Một trong những nhiệm vụ được UBND huyện đưa ra tại hội nghị lần này là phấn đấu trong năm 2017 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn lên 52%; số tiêu chí đạt bình quân chung toàn huyện năm 2017 là 16 tiêu chí/xã. Đồng thời phấn đấu có ít nhất 15 thôn tham gia xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và phấn đấu có 4 thôn của 4 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 được công nhận “ Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.
T.T

Tin liên quan