Cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt

.

     Đến cuối năm 2016, huyện Thăng Bình có 7 xã được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận “Đạt chuẩn Nông thôn mới”, trong đó có 6 xã thuộc giai đoạn 2011-2015.  Tuy nhiên qua kiểm tra đánh giá của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh thì cũng vào cuối năm 2016, có 4 xã  NTM giai đoạn 2011-2015 không duy trì kết quả đạt 19 tiêu chí, Bình Chánh và Bình An không đạt tiêu chí số 18-19; Bình Quí và Bình Định Bắc không đạt được tiêu chí số 18. Bên cạnh đó việc tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản tại các địa phương đã và đang triển khai xây dựng NTM giai đoạn từ năm 2011-2020 là những thách thức lớn nếu không có sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn trong huyện ngày càng khởi sắc. Ảnh NQ
     Theo lộ trình, từ năm 2016 -2020 huyện Thăng Bình phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn NTM và duy trì tốt 19 tiêu chí đã đạt được của 6 xã đã được công nhận trước năm 2016. Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, các ban ngành đoàn thể, sự vào cuộc của các xã nên  kế hoạch đặt ra trong việc xây dựng xã NTM đạt được kết quả khả quan. Các địa phương đã dồn sức để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc dồn điển đổi thửa, tích tụ tập trung ruộng đất, hình thành các cánh đồng mẫu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Các cánh đồng mẫu tại thôn Tú Ngọc B, Đồng Chùa-Đồng Bằng thôn Phước Cẩm xã Bình Tú, cánh đồng mẫu liên thôn xã Bình Chánh, cánh đồng mẫu Hiền Lương xã Bình Giang, Quí Hương xã Bình Quí, An Thái xã Bình An… đã được hình thành và chuyển đổi sang sản xuất giống lúa liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất lúa trước đây. Xã Bình Nam tập trung sản xuất đậu phụng tại cánh đồng mẫu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn trồng lúa. Bình Đào tập trung tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất 36 ha giống lúa mới, đưa cơ giới vào làm đất và cấy lúa, giảm tối đa chi phí cho người dân.
     Ngoài việc tập trung cho đồng ruộng, dưới sự hướng dẫn của ngành chức năng của huyện, của tỉnh, năm 2016 toàn huyện đã đào tạo mới 175 học viên may công nghiệp, 70 học viên đan mây tre, 105 học viên pha chế món ăn, thức uống, 204 học viên chăn nuôi và có kiến thức về thú y, 35 học viên trồng và nhân giống nấm, 84 học viên trồng hồ tiêu và 34 học viên nuôi bò vỗ béo. Bước đầu đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, tạo ra hướng đi tích cực. Tuy nhiên, theo ông Trần Tùng – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện, đây mới là thay đổi hình thức sản xuất, còn tổ chức sản xuất mới khó bởi  hầu hết các địa phương chưa xác định rõ sản phẩm chủ lực của địa phương mình để hướng nông dân, các HTX tham gia một cách tích cực nhằm tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa cao hơn.
     Năm 2016, việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở cũng được chú trọng, toàn huyện đã xây dựng hơn 15,8 km giao thông trong đó chủ yếu là giao thông nội đồng, kiên cố hóa 37,9 km kênh mương nội đồng, xây dựng mới 8 công trình thủy lợi. Cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế cũng đã được đầu tư đáng kể tạo ra bộ mặt mới tại các địa phương. Tổng số tiền  huy động xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia NTM năm 2016 hơn 96, 4 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương hơn 73,8 tỷ, huy động nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng. Nhưng theo báo cáo của UBND huyện thì tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản rất đáng quan tâm, cả huyện có  trên 11,2 tỷ đồng chưa có hướng giải quyết. Theo ông Phạm Phú Hòe – Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện mặc dù có nợ đọng trong xây dựng cơ bản nhưng một số tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội tại một số địa phương chưa hoàn thành, việc phát huy hiệu quả sử dụng các cơ sở văn hóa, xã hội chưa cao, giải quyết tốt việc khai thác quĩ đất theo qui hoạch thì mới có tiền trả nợ và tiếp tục phát triển.    Năm 2017, toàn huyện phấn đấu có them 4 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân chung đạt được là 15,5/tiêu chí/1 xã. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chi của các xã đạt đạt chuẩn NTM, có ít nhất 15 thôn tham gia xây dựng “ Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, trong đó bắt buộc tại 4 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 phải có 1 thôn được công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Để đạt được mục tiêu nói trên phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, tổ, trong đó vai trò của cấp xã rất quan trọng. Đối với các xã phấn đầu về đích NTM năm 2017 phải tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 theo quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, cân đối nguồn lực thực hiện ngay các tiêu chí từ đầu năm. Đặc biệt tập trung triển khai xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” theo chủ trương của tỉnh. Tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp, phát triển HTX, liên kết sản xuất, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị…Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM tập trung chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để đủ điều kiện được công nhận sau 5 năm đạt chuẩn. Chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề gắn với  giải quyết việc làm để chuyển mạnh lao động sang khu vực phi nông nghiệp, tạo điều kiện tích tụ tập trung ruộng đất, mở rộng qui mô sản xuất. Cần tuyên truyền hơn nữa để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân xã NTM, tích cực vận động và tổ chức xây dựng các “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, phát huy tốt hiệu quả của các công trình cơ sở hạ tầng đã được xây dựng để tạo cảnh quan môi trường, nâng cao mức hưởng thụ đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Đối với những xã còn lại tích cực tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tổ chức rà soát, đánh giá thực mức độ đạt được các tiêu chí, lập kế hoạch, lồng ghép nguồn lực để thực hiện các tiêu chí. Trong đó tập trung vào thoát nghèo bền vững, triển khai hiệu quả các cơ chế để phát triển sản xuất tập trung vào thế mạnh như trồng rừng, cây dược liệu, chăn nuôi… “ Huyện sẽ chỉ đạo xã củng cố các thành viên chuyên trách NTM, tiếp tục tuyên vận động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu xuống tới tận tổ tự quản, phân chi hội; tích cực triển khai quyết liệt, đồng bộ các tiêu chí theo quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phân lộ trình để hoàn thành từng tiêu chí, phấn đấu đạt mục tiêu xã NTM trong năm 2017 theo kế hoạch đề ra”- Ông Nguyễn Văn Hương- PCT UBND huyện cho biết./.
N.Q

Tin liên quan