Quyết tâm cán đích nông thôn mới

Bình Sa là 01 trong 03 xã của huyện Thăng Bình đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017. Lộ trình đưa Bình Sa trở thành xã NTM còn rất ngắn, ở giai đoạn “nước rút”, nhưng khối lượng công việc còn lại phải làm khá nhiều, đòi hỏi nguồn vốn đấu tư xây dựng cơ bản rất lớn.

     Những kết quả khả quan
     Qua hơn 4 năm xây dựng nông thôn mới, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân bằng nhiều cách làm hay theo phương châm "Dễ làm trước, khó làm sau", diện mạo nông thôn Bình Sa đã có bước khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể. Qua rà soát, đánh giá các tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành theo Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh, đến thời điểm này, xã Bình Sa đã đạt 15/19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại gồm: Trường học (ước đạt 67%), cơ sở vật chất văn hóa (ước đạt 60%), chợ (ước đạt 65%), thủy lợi (ước đạt 63%).