Tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, du lịch cộng đồng tại làng nghề truyền thống trồng rau Hưng Mỹ, thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình

Sáng ngày 21/6/2016, UBND huyện Thăng Bình phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch, du lịch cộng đồng cho cán bộ quản lý và cộng đồng dân cư tại làng nghề truyền thống trồng rau Hưng Mỹ, thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình.


Lớp tập huấn tổ chức tại Nhà văn hóa thôn Hưng Mỹ
     Lớp tập huấn có gần 70 học viên tham gia gồm cán bộ quản lý ở xã, cộng đồng dân cư tại làng nghề truyền thống trồng rau Hưng Mỹ, thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều.
      Các học viên được lãnh hội và trao đổi những nội dung như:
     • Kiến thức về du lịch: Các khái niệm: du lịch, khách du lịch, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, du lịch cộng đồng, môi trường du lịch và quy trình xây dựng sản phẩm du lịch; Lợi ích kinh tế xã hội từ phát triển du lịch; Những việc cộng đồng nên và không nên làm để đảm bảo phát triển du lịch bền vững; Chia sẽ kinh nghiệm làm du lịch tại một số địa phương khác.
     • Kỹ năng giao tiếp khách du lịch: Nhận diện tâm trạng của khách và cách ứng xử phù hợp; Những khác biệt về văn hóa, ứng xử với khách du lịch quốc tế; Tầm quan trọng và giải pháp xây dựng mối quan hệ tốt trong giao tiếp với khách du lịch.

Học viên trao đổi các nội dung liên quan đến quy trình xây dựng sản phẩm du lịch
      Qua lớp tập huấn các học viên đã nhận thức rõ hơn về du lịch cộng đồng, giúp cộng đồng dân cư địa phương tiếp cận các thông tin, cách làm và các kinh nghiệm phát triển mô hình du lịch cộng đồng, đồng thời hướng dẫn kỹ năng giao tiếp khách du lịch cho cộng đồng dân cư tại điểm du lịch Làng nghề truyền thống trồng rau Hưng Mỹ, thôn Hưng Mỹ xã Bình Triều.

Cấp giấy chứng nhận cho các học viên đã tham gia khóa tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch
N.T.T

Tin liên quan