Phụ nữ huyện Thăng Bình chung tay xây dựng Nông thôn mới

Những năm qua, việc trao phương tiện sinh kế như heo giống, bò giống của các cơ sở Hội LHPN trên địa bàn huyện Thăng Bình đã thực sự giúp đỡ cho nhiều hội hội viên phụ nữ có cơ hội được vươn lên trong cuộc sống. Hội LHPN từ huyện đến cơ sở đã có những thay đổi trong phương thức hỗ trợ cho hội viên phụ nữ đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM).