Triển khai việc thực hiện quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày 17/8/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc họp triển khai việc thực hiện quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Trưởng các cơ quan: Phòng TCKH, Phòng NN&PTNT; Trưởng các đoàn thể; Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Huyện đoàn

     Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe quán triệt Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020; Hướng dẫn về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM cấp xã, cấp huyện.
     Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của người dân trong quá trình xây dựng NTM. Việc lấy ý kiến cũng giúp cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện; từ đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020…
T.H

Tin liên quan